Visitas a centros docentes do CRD de Vigo

O CRD de Vigo ven de realizar varias visitas por centros docentes da provincia de Pontevedra para dar a coñecer e informar ao alumnado que vaia realizar estudos postobrigatorios non universitarios dentro do concello de Vigo de todas as posibilidades que ofrece o CRD (aloxamento, manutención, seguimento do alumando, actividades varias…)
Aquí vos deixamos fotos das visitas realizadas aos centro IES A Illa e CIFP A Xunqueira