HORARIOS

Horario lectivo

HORAACTIVIDADE
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Horario festivos

HORAACTIVIDADE
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Horarios de servizos

HORASERVIZO
xx
xx
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx