Instruccións de incorporación para todo o alumnado

INCORPORACIÓN CURSO 2023/2024

DATA DE INCORPORACIÓN PARA TODO O ALUMNADO LUNS 11 de SETEMBRO

Consulta a relación nominal de residentes para saber o tramo horario no que debes presentarse no centro
residencial. Haberá quendas de mañá e tarde no seguinte horario:

de 09:00 a 13:30 horas
de 16:00 a 17:00 horas

O servizo de residencia comeza o LUNS 11 de SETEMBRO.
Os/as alumnos/as que o desexen poden deixar as maletas no centro en horario de mañá. Así mesmo, os/as
residentes que queden a comer no día da incorporación deberán anotarse pola mañá en recepción.
Excepcionalmente por causa de forza maior (previo aviso e debidamente xustificado), a incorporación farase o
martes día 12 (exclusivamente en horario de 10:00 a 13:00 horas).

OBXECTOS A TRAER PARA TODOS OS RESIDENTES

 • Equipaxe
 • 2 toallas
 • 2 xogos completos de sabas de 1,05cm (3 pezas)
 • Roupa persoal e de aseo
 • Calzado adecuado para ducha
 • Candado pequeno (tipo lince 300-30) para a taquilla

 

OBXECTOS NON PERMITIDOS: aparellos eléctricos (sandwicheiras, estufas, etc.), animais, nin plantas.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POLOS/AS ALUMNOS/AS DE NOVO INGRESO (o día da incorporación)

 • 2 fotos tamaño carné (con identificación de nome e apelidos no reverso)
 • Cumprimentar os impresos anexos: permisos de saídas, consentimento ante o Centro de ensino, política
  de protección de datos e aceptación do regulamento de réxime interior.
 • Fotocopia do DNI do residente/a
 • Fotocopia do DNI da persoa asinante permisos (pai, nai ou representante legal no caso de menores de
  idade)
 • Certificado IBAN da conta corrente do alumno/a
 • Xustificante de transferencia bancaria efectuada a:


Nome: CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE
N.º de conta: IBAN: ES67 2080 5092 0030 4000 5080
IMPORTE: 50€ (cincuenta euros)
Indicar no concepto de asunto: Fianza CRD e nome e apelidos do/a residente

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POLOS/AS ALUMNOS/AS XA RESIDENTES DO ANO ANTERIOR (o día da incorporación)

 • Cumprimentar os impresos anexos: permisos de saídas, consentimento ante o Centro de ensino e política
  de protección de datos e aceptación do regulamento de réxime interior.
 • Fotocopia do DNI do/a residente/a
 • Fotocopia do DNI da persoa asinante dos permisos (pai, nai ou representante legal no caso de menores
  de idade)

INCORPORACIÓN DURANTE TODO O CURSO

Domingos e festivos: desde as 20 horas ata as 24 horas

PODE DESCARAR TODA A DOCUMENTACIÓN FACENDO CLICK NO SEGUINTE BOTÓN: